Nanashi-softプログラマ専用RSSを付けてみる


◇RSSを付けてみる ~基本構造~

○基本構造

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/">
<channel rdf:about="「サイトURL」">
<title>「RSSタイトル」</title>
<link>「サイトURL」</link>
<description>「サイト概要」</description>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="「コンテンツURL」"/>
「必要な数だけrdf:resourceを並べる」
</rdf:Seq>
</items>
<item rdf:about="「コンテンツURL」">
<title>「コンテンツタイトル」</title>
<link>「コンテンツURL」</link>
<description>「コンテンツ概要」</description>
</item>
「上で定義したコンテンツURLの数だけitemセクションを記述」
</channel>
</rdf:RDF>


TOPプログラマ専用RSSを付けてみる